สถานที่ติดต่อ

555 หมู่ 3 ถนนรัฐประชาธรรมขันธุ์สุนทร

ตำบลถนนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 15000

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 036 411 546

โทรสาร : 036 424 492

thzh-CNenlo

สำนักงานเทศบาลตำบลถนนใหญ่

555 หมู่ 3 ถนนรัฐประชาธรรมขันธุ์สุนทร

ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี

จังหวัดลพบุรี  15000

 

ช่องทางการติดต่อ :

โทร. 036 411 546

โทรสาร. 036 424 492

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฟอร์มติดต่อ