สถานที่ติดต่อ

555 หมู่ 3 ถนนรัฐประชาธรรมขันธุ์สุนทร

ตำบลถนนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 15000

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 036 411 546

โทรสาร : 036 424 492

thzh-CNenlo

link 6

ขออภัย...เทศบาลตำบลถนนใหญ่

หากมีข้อสงสัยติดต่อ...โทร : 036 411 546, โทรสาร : 036 424 492