ข้อมูลพื้นฐาน

Login Form

การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลถนนใหญ่ 

อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลถนนใหญ่ ชั้น 1

ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี

จังหวัดลพบุรี  15000

โทร. 036 411 546

โทรสาร. 036 424 492

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Customer Satisfaction Survey การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

กรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่ >>>>>>  CLICK  or  SCAN QR code

frame แบบสำรวจความพึงพอใจ

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account