ข้อมูลพื้นฐาน

Login Form

การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ

icon 06

 LINK ศูนย์ดำรงธรรม / ยุติธรรมชุมชนตำบลถนนใหญ่ 

O30 แจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลถนนใหญ่ ชั้น 1

ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี

จังหวัดลพบุรี  15000

โทร. 036 411 546

โทรสาร. 036 424 492

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนและการทุจริตและประพฤติมิชอบ

             CLICK >>>   สถิติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

         - ไม่มีเรื่องร้องเรียน -  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Customer Satisfaction Survey การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

กรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่ >>>>>>  CLICK  or  SCAN QR code

frame แบบสำรวจความพึงพอใจ

 

o15  ข้อมูลสถิติการให้บริการของแต่ละส่วนราชการ >>CLICK

               รายงานผลข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ของทุกส่วนราชการในสังกัด 

 

O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ >> CLICK

             สรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ในแบบ Customer Sastisfaction Survey