ข้อมูลพื้นฐาน

Login Form

การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ

 

icon 06

 LINK ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น / ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลถนนใหญ่ 

O30 แจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ดาวน์โหลด 1

อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลถนนใหญ่ ชั้น 2  งานนิติการ

ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี

จังหวัดลพบุรี  15000

โทร. 036 411 546

โทรสาร. 036 424 492

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนและการทุจริตและประพฤติมิชอบ

             ดาว์นโหลดที่นี่

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Customer Satisfaction Survey การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

กรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่ >>>>>>  CLICK  or  SCAN QR code

frame แบบสำรวจความพึงพอใจ

 

o15  ข้อมูลสถิติการให้บริการของแต่ละส่วนราชการ >> ดาว์นโหลดที่นี่

               รายงานผลข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ของทุกส่วนราชการในสังกัด 

 

O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ >> ดาว์นโหลดที่นี่

img20220429 22161824