ภาพจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลถนนใหญ่ ได้นำประชาชนจิตอาสา ตำบลถนนใหญ่ พัฒนาพื้นที่ บริเวณริมถนนพระยาพิชัยดาบหัก ช่วงสี่แยก(ถนนใหญ่-ท่าแค) ถึง วัดป่าเทพเนรมิตร(ท่าแคนอก)

ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนจิตอาสาตำบลถนนใหญ่ ในการร่วมทำความดีครั้งนี้ เป็นอย่างดี

เทศบาลตำบลถนนใหญ่ ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

IMG 7865

IMG 7873

IMG 7874

IMG 7888

IMG 7890

IMG 7899

IMG 7909

IMG 7925