ข้อมูลพื้นฐาน

Login Form

กิจกรรม “Kick Off” ปฏิบัติการรณรงค์ ๖๐ วัน “แยกขยะก่อนทิ้ง” และกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒
 เทศบาลตำบลถนนใหญ่ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “Kick Off” ปฏิบัติการรณรงค์ ๖๐ วัน “แยกขยะก่อนทิ้ง” และกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ได้รับความร่วมมือ จาก พนักงานเทศบาล , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถนนใหญ่ และประธานชุมชน ในการร่วมกิจกรรมในวันนี้
unnamed 1
unnamed 1
unnamed 2
unnamed 3
unnamed 4