ข้อมูลพื้นฐาน

Login Form

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี 2563

ตามที่ เทศบาลตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองคลัง โดยดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 13-21 กรกฎาคม ๒๕๖3 นั้น

               บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้  CLICK

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account