ข้อมูลพื้นฐาน

Login Form

ประกาศรับสมัครเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ปี 2563 (เพิ่มเติม)

ตามที่ เทศบาลตำบลถนนใหญ่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท ทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองคลัง จำนวน ๑ อัตรา เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น 

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ทั้งนี้ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยกำหนดวันสรรหา ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และประกาศผลในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลถนนใหญ่ จึงขอประกาศแก้ไขวันสรรหา จากเดิม วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓  และแก้ไขวันประกาศผล จากวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ตามประกาศนี้ >>>

 CLICK

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account