ข้อมูลพื้นฐาน

Login Form

ประกาศรับสมัครเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ปี 2563

ด้วยเทศบาลตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้าง และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๑ อัตรา  รายละเอียด CLICK

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account