ข้อมูลพื้นฐาน

Login Form

ติดต่อ เทศบาลตำบลถนนใหญ่

สำนักงานเทศบาลตำบลถนนใหญ่

555 หมู่ 3 ถนนรัฐประชาธรรมขันธุ์สุนทร

ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี

จังหวัดลพบุรี  15000

โทร. 036 411 456

โทรสาร. 036 424 492

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account