ข้อมูลพื้นฐาน

Login Form

ติดต่อ เทศบาลตำบลถนนใหญ่

สำนักงานเทศบาลตำบลถนนใหญ่

555 หมู่ 3 ถนนรัฐประชาธรรมขันธุ์สุนทร

ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี

จังหวัดลพบุรี  15000

โทร. 036 411 456

โทรสาร. 036 424 492

ไปรษณีย์อิดล็กทรอนิกส์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

CLICK รูปภาพเพื่อเข้าสู่ แผนที่นำทาง Google Map

MAP TNY