ข้อมูลพื้นฐาน

Login Form

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงิน  สิ้นสุด 30 กันยายน 2564

275285267 379478257346407 7669731987675104184 n

งบประมาณรายจ่ายประจำปี


     ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
     ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
     ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
     ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
     ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
     ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

 

---------------------------------------------------------------------