ข้อมูลพื้นฐาน

Login Form

กองการศึกษา

 

 

 

 

 

 

นายสาวกชพร  สายคำยศ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นักบริหารงานการศึกษา)

 

 

 

 

 

 

noperson

 

 

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

(ผู้อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)

 

 

 

 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                              งานธุการ                                                 งานการศึกษาปฐมวัย           

 

 

 

                                                      ศ.พ.ด.มัสยิดนูรุ้ลมูฮายีรีน                      

                                                                                                                   6                                                     

                                                                                                                    

                                    noperson                                                  19

                                                                           -ว่าง-                                                             พนักงานจ้าง

                                                                 ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

                             จฑารตน                                       

                                                                                                                                        ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

                                                                                                                                             นางภาวนา สีหา