ข้อมูลพื้นฐาน

Login Form

คณะผู้บริหาร

img20210516 21562555

นายรัชพล เกียรติวินัยสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถนนใหญ่

โทร. 036 411 546 ต่อ 118

โทรสาร  036 424 492

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  061 676 4077

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.