ขอน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่สวรรคาลัยด้วยความจงรักภักดี
พระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นหาที่สุดมิได้ จะประทับตราตรึงอยู่ในดวงใจปวงข้าพระพุทธเจ้า
และเหล่าพสกนิกรไทยไปตราบนานเท่านาน

ข้าพระพุทธเจ้า
พสกนิกรตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี